„НИПИ-М“ АД приключи успешно проект за енергийна ефективност на индустриалните процеси с подкрепата на Финансов механизъм на ЕИП

Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“

Министерство на енергетиката


На 21.12.2023 г. „НИПИ-М“ АД проведе събитие, закриващо проект „Енергийна ефективност и рекуперация в НИПИ-М АД“ по ДБФП BGENERGY-2.003-0009-C01, процедура „Енергийна ефективност в индустрията“ по ОП „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, финансиран чрез Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство.

На събитието присъстваха доставчици по изпълнената процедура и екипът на „НИПИ-М“ АД, ангажиран с коректното изпълнение на договора в необходимите срокове.

Фирмата реализира предсрочно проект „Енергийна ефективност и рекуперация в НИПИ-М АД“ с подкрепата на финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Изпълнението му дава възможност да се решат проблемите с високата енергийна интензивност и недостатъчната производителност на част от индустриалните процеси, както и да се осъществи оползотворяването на отпадната топлина от изгорелите димни газове чрез рекуперация на базата на предварителния Енергиен одит.

Бяха изпълнени четири мерки за повишаване на Енергийната ефективност с обща стойност на проекта 318 236 лв., представляващи 100% безвъзмездна финансова помощ, финансирана чрез Финансов механизъм на ЕИП.

Мярка 1: Доставка и въвеждане в експлоатация на 2 бр. инверторни заваръчни апарати със стенд бай режим и 1 бр. заваръчен лазер 1.5 kW.

Заменени бяха 7 броя заваръчни апарати МИГ-МАГ, морално и физически амортизирани с обща инсталирана мощност 63 kW с 2 броя инверторни заваръчни апарати със стендбай режим и 1 брой заварен лазер – 1,5 kW.

Новото оборудване е последно поколение заварчна техника с повишена енергийна ефективност и висока производителност в комбинация с колоборативни работи. Заваръчният лазер е машина „четири в едно“. Той може да заварява, реже, обработва различни видове материали и да обработва заваръчни шевове.

Мярка 2: Доставка и въвеждане в експлоатация на Пробивно-фрезова машина с ЦПУ.

Заменени бяха 5 броя колонни бормашини и 2 броя настолни бормашини с обща инсталирана мощност 13.2 kW. Оборудването беше старо с ограничени производствени възможности и енергийно неефективно.

Заместващата техника е пробивно-фрезова машина с ЦПУ и подвижна маса. Новата машина е много производителна и високо автоматизирана с 3 kW мощност и бърза пренастройка с превключване на запаметени програми.

Мярка 3: Система за утилизиране на изгорели газове (рекуператор).

В съществуващата технологична линия за прахово-полимерно боядисване на метални изделия беше изградена инсталация за оползотворяване на изгорелите газове на печката за изпичане на боядисаните детайли. С помощта на вградения рекуператор за димни газове в комината на печката се използва отпадната топлина за подгряване на измиващите разтвори на агрегата за обезмасляване и фосфатиране до 45°С, както и ваната за изплакване. По този начин отпадна необходимостта от една газова горелка.

Мярка 4: Доставка и въвеждане в експлоатация на автоматизирана система за мониторинг и контрол на енергопотреблението в „НИПИ-М“ АД.

Системата за дистанционен енергиен мониторинг е интелигентна система за контрол на потреблението на електроенергия и природен газ в реално време от всяко устройство, снабдено с интернет – компютър, лаптоп, таблет или смартфон. Въвеждането й в експлоатация ще доведе до спешни разходи за експлоатация и поддръжка в следствие на правилното планиране и реализация на работния процес.

Пълният финансов механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП) и финансовият механизъм на Норвегия (наричан още „Норвежки финансов механизъм“, „НФМ“) е сътрудничество за намаляване на икономическото и социалното неравенство в Европа. От него до създаването на момента, те са подпомогнали изпълнението на хиляди проекти с участието на десетки хиляди лица, допринесли за постигането на тази цел. Изградени с устойчиви отношения и с постигане на конкретни резултати.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност” по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП). Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от НИПИ-М АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ФМ на ЕИП, страните–донори и Програмния оператор на Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Запитване

Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че Ви предоставяме най-доброто изживяване на нашия уебсайт.
Ако продължите да използвате този сайт, ще приемем, че приемате политиката за поверителност!