Оповестяване на сключени договори

Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“

Министерство на енергетиката

След проведена процедура за „ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОБОРУДВАНЕ И СИСТЕМИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

ОП 1 Инверторни заваръчни апарати със стендбай режим – 2 бр.

ОП 2 Пробивно-фрезова машина със CNC управление – 1 бр.

ОП 3 Система за утилизиране на изгорели газове (рекуператор) – 1 бр.

ОП 4 Система за енергиен мониторинг – 1 бр.

ОП 5 Заваръчен лазер – 1 бр.

по проект „Енергийна ефективност и рекуперация в НИПИ-М АД“ по програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. са сключени договори между „НИПИ-М“ АД и следните доставчици:

За ОП 1 Инверторни заваръчни апарати със стендбай режим – 2 бр. – „УЕЛДИН“ ЕООД, на 02.08.2023 г.

За ОП 2 Пробивно-фрезова машина със CNC управление – 1 бр. – „СИМАРО“ ООД, на 07.08.2023 г.

За ОП 3 Система за утилизиране на изгорели газове (рекуператор) – 1 бр. – СД „ПРОМИЛК – НИКОЛОВИ И СИЕ“, на 02.08.2023 г.

За ОП 4 Система за енергиен мониторинг – 1 бр. – „ЕНЕРГОМОНИТОРИНГ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, на 15.08.2023 г.

За ОП 5 Заваръчен лазер – 1 бр. – „АНОНС БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, на 02.08.2023 г.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност” по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП). Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от НИПИ-М АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ФМ на ЕИП, страните–донори и Програмния оператор на Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Запитване

Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че Ви предоставяме най-доброто изживяване на нашия уебсайт.
Ако продължите да използвате този сайт, ще приемем, че приемате политиката за поверителност!