Продукти

От 2004 г. фирма НИПИ започна производството на функционални легла по западно ноу-хау. Продукцията се изнася в почти цяла Западна Европа. През 2007 година, производството достигна 700 легла на месец. Фирмата е сeртифицирана по ISO 9001:2008. Разработени са едно-, дву-, три- и четири-секционни легла с електрическо и механично задвижване. Предлагат се и функционални легла с преобладаващо дървено ограждане, предназначени за VIP стаите на болници, сектори за хосписи, а също и за домашна рехабилитация на болни с ограничена подвижност. Предлага се и допълнително оборудване за болнични стаи, като гардероби, шкафчета, масички за хранене, повдигателни стойки и стойки за разтвори. Екипът на фирмата работи непрекъснато за създаване на нови изделия и усъвършенстване на вече произвежданите. Цялата продукция на НИПИ-М предполага висока функционалност, качество и дизайн. И всичко това на приемливи цени.
ВЕРЕЯ е легло, което предлага както функционален дизайн, така и отлично качество. Дървената част е разработена да...
Вижте повече
ВЕРЕЯ Плюс е легло, което предлага както функционален дизайн, така и отлично качество. Дървената част е...
Вижте повече
ВЕРЕЯ -ниско е легло, което предлага както функционален дизайн, така и отлично качество. Дървената част е разработена да...
Вижте повече
ВЕРЕЯ Плюс-ниско е легло, което предлага както функционален дизайн, така и отлично качество. Дървената част е разработена...
Вижте повече

За нас

НИПИ-М АД е 100% частно дружество, наследник на инженерно-внедрителска организация с богат опит в производството на нестандартно оборудване и малки серии специализирани машини.

В последните две десетилетия фирмата развива дейността си в две направления:

 • Производство на функционални легла по западно ноу-хау с механично и електрическо задвижване.
 • Разкриване на нов мебелен цех за поточно производство на мебели, мебелни детайли и изделия комбинация от дърво и метал.

НАШАТА МИСИЯ

С годините нашата философия постепенно еволюира благодарение на наи-добрия учител – опита.

Днес НИПИ-М АД има мисия за разширение на удовлетворените клиенти навсякъде по света. За да направим това възможно ние следваме 5 ключови принципа:

 • Ние постоянно повишаваме качеството на нашите продукти.
 • Ние непрекъснато работим за създаването на по-модерни решения.
 • Ние правим необходимото нашите клиенти да са наясно от какво се нуждаят.
 • Ние правим необходимото да сме добре запознати с това какво нашите клиенти желаят.
 • Ние осигуряваме компетентна и навременна подръжка.

Сертификати

Новини

 • Надграждане на създадените добри условия на труд в НИПИ - М

  На 30.09.2013 г. ще приключи изпълнението на проект BG051PO001-2.3.02-0215 “Надграждане на създадените добри условия на труд в НИПИ - М АД”, схема „Безопасен труд” на НИПИ - М АД. Проектът бе осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

  Продължителността на проекта бе 12 месеца. Безвъзмездната финансова помощ, която бе одобрена за осъществяване на дейностите по проекта - 124 520 лв.

  Успешно бяха осъществени всички дейности, заложени в проекта:

  1. Анализ на състоянието и проектиране на общата организация на трудовата дейност;
  2. Mодернизация на технологичните съоръжения и процеси в сектор «Заваряване» в съществуващ цех, свързани с подобряване условията на труд;
  3. Закупуване на предпазни средства и специално работно облекло;
  4. Разработване, внедряване и сертифициране на система за управление на ЗБУТ съгласно международно утвърдения стандарт OHSAS във връзка с модернизираните и обезопасени технологични съоръжения и процеси;

  С осъществяването на дейностите заложени по проекта се постигнаха следните специфични цели:

  1. Усъвършенства се организацията на трудовата дейност в НИПИ - М АД чрез оптимизирането на условията за използване и организация на трудовите, материалните и финансови ресурси;
  2. Създадоха се условия за намаляване на професионалните заболявания и на трудовите злополуки в НИПИ - М АД.
 • НИПИ- М АД изпълнява проект по схема „Безопасен труд”

  На 01.10.2012 г. фирма НИПИ-М АД стартира изпълнението на проект BG051PO001-2.3.02-0215 “Надграждане на създадените добри условия на труд в НИПИ - М АД”, схема „Безопасен труд”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

  НИПИ-М АД вече приключи успешно две от дейностите по изпълнение на проекта, а именно:

  1. Mодернизация на технологичните съоръжения и процеси в сектор „Заваряване” в съществуващ цех, свързани с подобряване условията на труд и
  2. Закупуване на предпазни средства и специално работно облекло;

  Избраната за изпълнител на тези две дейности фирма „Каммартон България” ЕООД, гр.София извърши доставката, монтажа и пускането в експлоатация на Аспирираща система за два месеца. Максималният капацитет на засмукване на системата е 5000 м³/час, с опция за автоматично регулиране на аспирационния обем, според броя на работещите ръкави. Ефективността на филтриране на въздуха е 99,8%. След пускането на системата микроклиматичните условия в помещението осезаемо са подобрени.

  От същата фирма бяха доставени лични предпазни средства и специално работно облекло, както са предвидени в съответната дейност по проекта: 7 броя заваръчни фотосоларни маски с вентилация; 7 броя окомплектовка за фотосоларните маски; 7 комплекта предпазни костюми от кожа – яке и панталон; 41 чифта защитни обувки с композитно бомбе; 20 броя антифони. Съответните групи работници вече са получили и ползват полагащите им се предпазни средства и работно облекло.

  Дейностите по изпълнението на проекта продължават в предвидените срокове.

 • Обявени процедури за търгове

  Във връзка с подготовката на проект «Намаляване енергоемкостта на съществуващ сграден фонд на «НИПИ – М» АД – гр. Стара Загора – Производствен корпус и Инженерен корпус» по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика” по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013”, с оглед на необходимостта от избор на изпълнител и на основание на Насоките за кандидатстване, Указанията за избор на изпълнител по процедурата и Доклад от направен енергиен одит, обявяваме следните процедури за търгове чрез събиране на три оферти:

  1. Доставка и монтаж на PVC дограма с двоен стъклопакет с едно нискоемисионно стъкло
  2. Доставка на енергоспестяващи осветителни системи в производствен корпус: Доставка и монтаж на метал халогенни осветителни тела и Доставка и монтаж на луминисцентни осветителни тела
  3. Доставка и монтаж на слънчев колектор плосъкК
  4. Топлоизолация на външни стени от експандиран полистирол

  Оферти за участие могат да се подават до 30 май 2013 г., 17.00 часа в офиса на НИПИ – М АД, на адрес: НИПИ – М АД, кв. Лозенец, административна сграда НИПИ, гр. Стара Загора 6007 или по поща с обратна разписка или куриер.

  (Документите за участие могат да бъдат изтеглени от тук)

  За повече информация: тел: 042/ 625 062

Контакти

 • Стара Загора, 6000, България
 • кв. "Лозенец" - НИПИ
 • Александър Петков
 • тел: 042 625 062
 • email: petkov@nipim.org