Публична покана за определяне на изпълнител: ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОБОРУДВАНЕ И СИСТЕМИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“

Министерство на енергетиката

В изпълнение на договор BGENERGY – 2.003-0009 – C01 за проект с наименование „Енергийна ефективност и рекуперация в НИПИ-М АД“, финансиран по Оперативна програма Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност (ВЕЕЕЕС), Приоритетна ос Подобрена енергийна ефективност в сградите, промишлеността и общините, процедура „Енергийна ефективност в индустрията“, финансирана чрез Финансов механизъм на ЕИП, НИПИ-М АД обявява процедура за избор на изпълнител с публична покана, съгласно ПМС 118/2014г с предмет:

„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване и системи по обособени позиции“

ОП 1 Инверторни заваръчни апарати със стендбай режим – 2 бр

ОП 2 Пробивно-фрезова машина със CNC управление – 1бр

ОП 3 Система за утилизиране на изгорели газове (рекуператор) – 1 бр

ОП 4 Система за енергиен мониторинг – 1бр

ОП 5 Заваръчен лазер – 1 бр

Документите за участие в процедурата могат да бъдат свалени от тук.

Краен срок за подаване на документи: 27/07/2023г, 16ч, на адрес гр. Стара Загора, кв. Лозенец, ул. Знание № 10, НИПИ, съгласно приложените изисквания към офертите.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност” по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП). Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от НИПИ-М АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ФМ на ЕИП, страните–донори и Програмния оператор на Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Запитване

Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че Ви предоставяме най-доброто изживяване на нашия уебсайт.
Ако продължите да използвате този сайт, ще приемем, че приемате политиката за поверителност!